• حراج!
  • -‎1.40€

برنج باسماتی خوشه ۵ کیلوگرم

‎14.50€
‎15.90€ ‎1.40€ پس انداز کنید
مشخصات کالا
30385
5.20kg
3 قلم